Solveig Olivia Delås Martinsen

25. oktober 1898 – 19. juni 1950.

Solveig Martinsen ble født i Horten 25. oktober 1898, av foreldrene kanonér underoffiser i Marinen Petter Anton Martinsen og hustru Oline Marie.

Solveig og Hjørdis Martinsen, Horten. (Utlånt av Oddveig Lehne).

Solveig Martinsen og søsteren Hjørdis i Horten.

1900 bodde Solveig hos tante Martine i Storgaden i Fredrikstad. Martine Christensen var søster til hennes mor. 1910 bodde Solveig som pleiedatter hos sin tante Martine, som nå bodde  i Brochsgate 14 i Fredrikstad.
Solveig arbeidet i Otto G. Olsens Bokhandel i Fredrikstad sommeren 1919 til våren 1921.
Julen 1921  arbeider hun i Quists Bokhandel i Kristiania. (Kilde: Postkort sendt til henne).
Senere tok hun bokhandlerutdannelse i Leipzig i Tyskland.

Solveig kjøpte så i 1932/33 en liten bokhandel på Vinderen i Oslo, den drev hun inntil hun
døde. Hun var mye syk, derfor fikk hun hjelp av søsteren Ingrid i bokhandelen.

Solveig Martinsen var ugift og hun døde i Oslo 19. juni 1950.

Kort til Solveig Martinsen.

Kort til Solveig Martinsen.