Solveig Martinsen

25. oktober 1898 – 19. juni 1950.

Solveig Olivia Delås Martinsen ble født i Horten 25. oktober 1898, datter av kanonér i Marinen Petter Anton Martinsen og hustru Oline Marie.

1900 bodde Solveig hos tante Martine i Storgaden i Fredrikstad. 1910 bodde hun midlertidig som pleiedatter hos sin tante Martine som nå bodde i Brochsgate 14 i Fredrikstad. Martine var en ugift søster til Solveigs mor.
Solveig arbeidet i Otto G. Olsens Bokhandel i Fredrikstad sommeren 1919 til våren 1921.
Julen 1921 arbeider hun i Quists Bokhandel i Kristiania. (Kilde: Postkort sendt til henne).
Senere tok hun bokhandlerutdannelse i Leipzig i Tyskland.
Solveig kjøpte så i 1932/33 en liten bokhandel på Vinderen i Oslo, den drev hun inntil hun
døde. Hun var mye syk, derfor fikk hun hjelp av søsteren Ingrid i bokhandelen.

Solveig Martinsen var ugift og hun døde 19. juni 1950 i Oslo, bare 51 år gammel.