Petter Anton Martinsen

2. mai 1868 – 13. oktober 1911.

Petter ble født i Sannesund, Borge i Østfold, som yngste barn av tomtearbeider Martin Andersen og hustru Sørine Andersdatter. Petter sto til konfirmasjon 1882 i Borge kirke.

Petter Anton Martinsen, 1868 Borge -1911 Horten. (Utlånt av Oddveig Lehne).

Petter Anton Martinsen

Petter Anton Martinsen, 1868 Borge -1911 Horten. (Utlånt av Oddveig Lehne).

Petter Anton Martinsen

Etter konfirmasjonen jobbet han på Hafslunds tomter der faren også jobbet. 1885 dro Petter til sjøs.
8. september 1895,  27 år gammel, giftet Petter seg med Oline Marie Christensen fra Fredrikstad, født 23. november 1867 og datter av bjelkehugger Tollef Christensen og hustru Olava Olsdatter. Tollef var født i Drammen 1825.

Før 1897 hadde Petter vervet seg i Marinen i Horten og ble underoffiser og kanonér. De kjøpte hus i Storgata i Horten og senere flyttet til Jernbanegaten 24 i Horten. Kollega i Marinen og nærmeste nabo var Oscar Wisting, kjent som Roald Amundsens beste samarbeidspartner på mange polarekspedisjoner.

Oline Christensen, 1867 Fredrikstad - ?? Horten. (Utlånt av Oddveig Lehne).

Oline Christensen.

Etter etableringen i Horten fikk Petter og Oline følgende barn:
Thorleif Elmer, f. 10. mai 1897.
Solveig Olivia, f. 25. oktober 1898.
Kjell Hoksted, f. 27. oktober 1900.
Anker Delås, f. 20. mars 1903.
Sverre Olav, f. 4. september 1906.
Hjørdis Ingeborg Margrethe, f. 1. desember 1908.
Ingrid Augusta Marie, f. 28. februar 1911.

rasmussens gt, Horten. Huset til Petter Martinsen

Rasmussens gt, Horten. Huset til familien Petter Martinsen.

I 1909 drev polarforsker Roald Amundsen forsøk med drager forut for ekspedisjonen til Nordpolen.  Den skulle benyttes som utkikkstønne under den planlagte ferden med «Fram» til Nordpolen. Det var eneste mulighet for å orientere seg om isforholdene.

Det var i denne perioden Amundsen kom i kontakt med kameratene Oscar Wisting og Petter Martinsen, som var kanonérer i Marinen i Horten. Wisting var den tøffeste av disse to, det kunne bære flere hundre meter opp i lufta. Petter og Oscar var naboer i Horten og barna deres var lekekamerater. Begge ble spurt om de ville bli med på polferden. Wisting reiste med og ble den beste mann for Roald Amundsen. Petter hadde kone og seks småbarn, han valgte dem og ble hjemme.

petter martinsen-4

Oline Martinsen med barna, ca. ett år etter at Petter døde.

Petter Martinsen døde plutselig av tarmslyng 13. oktober 1911, 43 år gammel. Samtidig var kameraten Oscar Wisting og flere andre kollegaer fra Marinen i Horten på vei til Sydpolen med Roald Amundsen.
Oline Marie Martinsen døde 7. mai 1936 i Horten, 68 år gammel.