Paul Olsen

1715 – 1803.

Paul Olsen ble født omkring 1715, av ukjente foreldre.

19. oktober 1747 ble Paul Olsen gift med Marthe Pedersdatter, f. 1708.
De fikk fire barn:
Christian, f. 1750, d. 1800.
Johanne, f. 1751, d. 11. juli 1823 på Heieren, Torsnes.
Ole, f. 1753, d. 4. desember 1818 på Heieren, Torsnes.
Peder, f. 1759.

Paul og Marte var på Heidenberg i 1750, Glosli i 1759 og 1762. Den 13. oktober 1769 får Paul Olsen bygselseddel på 1/2 skippund tunge i søndre Grimstad av oberst Schested. De blir 10 år på Grimstad, men 12. oktober 1779 bygsler de 1 1/2 skippund og 4 skinn i Heieren av J.F. Schested. (Kilde: Gårder og slekter i Borge og Torsnes).

Paul Olsen døde 1803 på Heieren i Torsnes, Østfold.
Hustruen Marthe døde 1789.