Martin Andersen

8. juli 1833 – 4. mai 1881.

Martin Andersen ble født på plassen Melløs under Slang i Skjeberg og døpt 4. august 1833 i Ingedal kirke.
Sønn av husmann Anders Pedersen og hustru Ellen Maria Gjermundsdatter.
7. oktober 1849 ble Martin konfirmert i Ingedal kirke. Familien bodde da på plassen Moen under Syverstad.

22. januar 1856, 22 år gammel, ble Martin gift med 29 år gamle Sørine Andersdatter. Vel  fire uker etter bryllupet kom første barnet til verden. Martin bodde da på Delås, nordre Navestad, Skjeberg, hvor Sørine var født 28. juni 1826 .
Sørine hadde sønnen Anton Hansen, f. 21. november 1848, fra et tidligere forhold utenfor ekteskap med Hans Halvorsen fra Guslund øvre i Skjeberg. Anton Hansen ble i 1879 gift med Grethe Anette Marie Helgesdatter fra Årum, de bosatte seg på Selbak i Borge og fikk hele 10 barn. Anton døde i 1915 og Grethe døde i 1914.

Innen utgangen av 1857  hadde Martin og Sørine flyttet til Sannesund (Sundløkka) der Hafslund hadde arbeiderbrakker som var utleid til sine arbeidere. 1865 bodde de i Rosmannsbrakka. Martin jobbet da som sorterer på Hafslunds Tomter. Se artikkel nedenfor om arbeidsforholdene for tomtearbeiderne.

Martin og Sørine fikk seks barn:
Edvard, f. 26. februar 1856.
Bolette, f. 9. april 1858. Døde bare 11 dager gammel.
August, f. 1. januar 1860.
Bolette, f. 8. juli 1863.
Jørgen, f. 6. november 1865.
Petter Anton, f. 2. mai 1868.

Martin Andersen døde 4. mai 1881 av en lungesykdom. Da bodde han i Sandesund, Borge, og han ble begravd 11. mai 1881 på Borge kirkegård.
Hustruen Sørine døde 6. juli 1901, 75 år gammel.

Borge kirkebok

Borge kirkebok

Les artikkel av Sven G. Eliassen, Åbygge, Borge Historielag, 1982, om arbeidet og livet for tomtearbeiderne på Sundløkka:
(Klikk på siden for forstørrelse)

Tomtearbeiderne på Sundløkka. 1

Tomtearbeiderne på Sundløkka. 1

Tomtearbeiderne på Sundløkka. 2

Tomtearbeiderne på Sundløkka. 2

Tomtearbeiderne på Sundløkka. 3

Tomtearbeiderne på Sundløkka. 3

Tomtearbeiderne på Sundløkka. 4

Tomtearbeiderne på Sundløkka. 4

Tomtearbeiderne på Sundløkka. 5

Tomtearbeiderne på Sundløkka. 5