Manntall 1913

Dette kommunale manntallet ble brukt ved kommunevalget 1913 i Borge herred i Østfold.1913
Alle født senest i 1887 fikk stemme.
Eldste stemmeberettigede var født i 1819.
I møte 19. august 1913 avsa formannskapet og lensmannen kjennelse om at manntallet inneholder 2037 stemmeberettigede, hvorav 136 er suspendert, dermed ble det 1901 reelle stemmeberettigede.
Av de 136 som ikke fikk stemme, var 129 suspendert på grunn av at de var «fattigunderstøttet», en var «sindsyg» og fire var «åndssvage».

Dette var første kommunevalg hvor kvinner hadde stemmerett, slik sett ble det et historisk valg.

Datafilene er satt opp alfabetisk etter etternavn, sortert kretsvis, slik manntallet sto oppstilt i originalen. Det er greit å finne fram.

Dataregistrering av Odd Marthinsen.