Klara Fredrikke Olsen

21. august 1899 – 2. mars 1951.

klara-2

Klara Fredrikke Olsen, f. Karlsen.

Klara Fredrikke med pikenavn Karlsen ble født på Sundløkka i Borge den 21. august 1899 av foreldre Karl Anton Johannessen og hustru Fredrikke Marie Andrea Hansdatter. De bodde da i Rosmannsbrakka, som er den siste av de store arbeiderbrakkene som Hafslund hadde for sin arbeidere på sagbrukstomtene langs elva.

Familien flyttet til Grøvet, Enningdalen i Idd ca. 1917. Der må Klara funnet sin kjærlighet. Hun giftet seg 26. desember 1919 med Jens Albert Olsen som var født 24. oktober 1891 på Grøvet. Han var sønn av Johan Martin Olsen Grøvet, f. 1843 og hustru Martha Amalie Brynildsdatter, f. 1846.

Jens og Klara drev småbruket på Grøvet fram til 1925, da kjøpte de småbruket Messingkasa, Tveter i Skjeberg, og flyttet dit.

Klara og Jens fikk tre barn:
Martha Fredrikke, f. 31. oktober 1920.
Gudrun Karla Johanne, f. 24. oktober 1923.
Johan Martin, f. 16. august 1925.

klara

Klara Fredrikke Olsen.

loi m-9

Klara og Jens Olsen, Messingkasa.

Familien levde på Messingkasa hvor Klara var husmor og Jens var småbruker fram til 1949, da han ble ansatt som hjelpearbeider hos entreprenør Arne Arnesen fram til 1953. Han begynte på Borregaard i oktober 1953 og arbeidet der til juli 1960.

Klara Fredrikke Olsen døde 2. mars 1951 på Messingkasa, bare 51 år gammel.
Jens Albert Olsen døde 11. august 1966, også han på Messingkasa, 74 år gammel.

Foran: Klara f. Karlsen og Jens Olsen. Bak f.v. Martha, Johan og Gudrun.

Foran: Klara f. Karlsen og Jens Olsen. Bak f.v. Martha, Johan og Gudrun.

loi m-8

Hele familien, foran Jens Olsen og hustru Klara. Bak Gudrun, Johan og Martha.