Kjell Marthinsen

11. februar 1918 – 4. oktober 1984.

Kjell Marthinsen var født på Sundløkka i Borge, 11. februar 1918.  Sønn av bryggearbeider Loi Martinsen og hustru Anna Karlsen. Han var mellomste av tre gutter. Familien bodde på Sundløkka i Borge i 1918, men Kjell ble født på nye mødrehjemmet i Sarpsborg. Dåpen sto 29. mars 1918 i Borge.

Kjell Marthinsen

Kjell Marthinsen

De første tre årene av ekteskapet bodde Anna og Loi på Sundløkka i Borge, for i 1919 flyttet de til Vesten, nærmere bestemt Hølberget. Skolegangen begynte 1924 på Vesten skole med Konstanse Vik som lærer. Kjell begynte på skolen som seksåring, fordi da fikk han og bror Morten gå i samme klasse. Morten var ett år eldre. Fra 5. klasse gikk Kjell på Kilevoll skole hvor han var ferdig med folkeskolen i 1931. Han hadde dessuten i 1929 gått ca. halvt år på Tveter skole i Skjeberg, da familien bodde på Kvernstad. Karakterene var meget gode.
Skoleåret 1933/34 gikk Kjell på Hauge-tun ungdomsskole, den praktiske avdeling for gutter. Vesentlig opplæring til møbel- og innredningssnekker. Også her fikk han gode karakterer.
Konfirmasjonen sto i Borge kirke 3. april 1932.

Familien Martinsen på Vesten. ca. 1929. F.v. Anna, Morten, Knut, Kjell og Loi.

Familien Martinsen på Vesten. ca. 1929. F.v. Anna, Morten, Knut, Kjell og Loi.

I en attest fra 1935 skriver skolelærer Alfred Strøm:
Kjell Martinsen har i tre år vært min elev ved Kilevoll skole i Borge. Han har i hele sin skoletid vært en meget kvikk og oppvakt gutt som har utvist en eksemplarisk lærelyst og orden. Hans forhold har alltid vært det beste.
Da han nå søker opptakelse på underoffiserskolen, vil jeg anbefale ham på det aller beste.

Kjell søkte altså som 17-åring på Underoffiserskolen, men kom nok ikke inn der.

Kjell Marthinsen, militærtjeneste på Hvalsmoen 1939.

Kjell Marthinsen, militærtjeneste på Hvalsmoen 1939.

1937 kom Kjell til Skjeggenæs gård i Setskog, Høland, og tok jobb hos Kaspar Skjeggenæs. Der var han ansatt i tre år og deltok i gårds- og skogsdrift og han hadde særlig anlegg for tekniske ting og ble benyttet til kjøring og vedlikehold av biler og båter. Han sluttet i juli 1940 og fikk med seg en god attest.
Han ble innkalt til militærtjeneste januar 1938, der han deltok i «sperrerekruttkompaniet» i 84 dager som menig i 1939. Denne militære avdelingen ble ikke mobilisert i april 1940 da tyskerne okkuperte landet. Kjell ble igjen utskrevet til Hæren i august 1945 for 106 dager tjeneste ved ingeniørtroppene på Hønefoss.

Da krigen startet 9. april 1940 hadde Kjell vært gift i vel fire måneder. Han ble gift 2. desember 1939, 21 år gammel, med Ruth Jenny Johansen fra Moum i Borge, som da var 20 år og datter av fabrikkarbeider Marius Johansen og hustru Agnes Andreassen.

kjell m-4

Ruth og Kjell Marthinsen. Bak står Åge og foran står Odd. (Foto 1956 av Morten Martinsen).

Seks dager inn i krigen kom første barnet til verden:

Åge Kjell, f. 15. april 1940.
Odd Loi, f. 13. oktober 1947.

Kjell Marthinsen kom hjem til Vesten sommeren 1940 etter tre års jobb i Setskog, Høland. Familien fikk leilighet på Vesten. Han begynte å jobbe hos Rolf Svendsens Trevarefabrikk i Tune som snekker, senere under krigen jobbet han som laste- og lossearbeider på Sorgenfri. I 1945 ble han ansatt som maskinsnekker og båtarbeider hos O. Paulsen på Greåker, der han var i arbeid i hele 20 år, fram til 1965. Mye av arbeidet besto i binding av tømmerslep i Eidet, for O. Paulsens slepebåter. Tømmeret kom gjennom Eidet-tunnelen og bindt sammen i «moser» for videre transport til papirfabrikker rundt Oslofjorden. Vinterstid var han opptatt med innredning av båter, blant annet «Cort Adeler».

Tegning Kjell Marthinsen

Tegning Kjell Marthinsen

Kjell Marthinsen bygde hus på Vesten og flyttet inn i 1950. Han gravde ut tomta med spade og trillebår, det ble et murhus i halvannen etasje og kjeller. Kjell gjorde alt selv, til og med vinduer, dører og trapper.

Kjell jobbet fra 1965 til 1973 som forskalingssnekker hos Hol-Sta-Ny, og siste arbeidsplassen hans var som Oppmåler i byggefaget ved Østfold Oppmålingskontor fram til 1982. På denne tiden ble han syk og trygdet.

Kjell Marthinsen ble på 1950-tallet politisk aktiv og representerte Arbeiderpartiet i Borge kommunestyre, formannskap og forskjellige kommunale styrer og komiteer. For dette arbeidet ble han i 1983 tildelt «Hederstegn» av Norske Kommuners Sentralforbund for langvarig og fortjenstfull kommunal virksomhet i Borge kommune.

Kjell Marthinsen, f.1918, på fisketur-ferie i Jølster.

Kjell Marthinsen på fisketur.

Kjell var ivrig hobbyfisker, både i egen tunejolle ved Karlsøy i Skjeberg og ørretfiske på fjellet og vestlandet. Hele 20 år på rad dro de på ferie til Jølstervannet og leide hytte hos Haugen Camping i Skei. Der fisket han med oter hver dag, og fikk fryst fisken i Samvirkelaget, til stor glede for hele familien med ørretmiddager ut over høsten.

Siste par årene var Kjell Marthinsen  plaget av sykdom og døde av lungekreft 4. oktober 1984, han ble bare 66 år gammel.
Ruth Marthinsen døde av hjertesvikt 15. november 1988, 69 år gammel.

Se Kjell Marthinsens anetavle her …
Komprimerad Antavla

kjell-marthinsen-dodsann