Kjell Hoksted Marthinsen

27. oktober 1900 – 1. august 1927.

Kjell Hoksted Martinsen ble født i Horten 27. oktober 1900 av foreldrene Petter Anton Martinsen og hustru Oline Marie.

Kjell Martinsen 1900 -1927 og Thorleif Martinsen 1897 -1967 , Horten. (Utlånt av Arne Amundsen)

Kjell Martinsen t.v. og bror Thorleif, Horten. (Utlånt av Arne Amundsen)

Kjell Martinsen, Horten

Kjell Martinsen, Horten. (Utlånt av Inger Marie Ommundsen)

Av yrke var Kjell postfunksjonær i Horten og han ble visstnok utnevnt til postmester like før han døde.
Kjell døde av tuberkulose
1. august 1927
i Horten. Han ble bare 26 år gammel.

 

Kjell Martinsen, 1900-1927,  Horten. (Utlånt av Oddveig Lehne).

Kjell Martinsen, 1900-1927, Horten. (Utlånt av Oddveig Lehne).