Jørgen Martinsen

6. november 1865 – 20. november 1908.

Jørgen ble født i Sannesund, Borge, sønn av tomtearbeider Martin Andersen og hustru Sørine Andersdatter. Han ble døpt i Borge kirke 10. desember 1865. Jørgen sto til konfirmasjon 2. oktober 1881 i Borge kirke  med karakteren «God kundskab».

Jørgen Martinsen og Josefine Helene.

Josefine Helene og Jørgen Martinsen.

1886 var Jørgen tjenestegutt på gården Gretnes.

19. august 1888, 22 år gammel, giftet Jørgen seg i Borge med 26 år gamle Josefine Helene Mathisdatter, datter av bruksarbeider Mathis Johannesen (Capjon), født i Halden og hustru Juliane Larsdotter født i Sverige.

Etter at Jørgen og Josefine Helene giftet seg, flyttet de fra Borge til Nordby, Fredrikstad  Bymark.

De fikk til sammen seks barn:
Sigrid Otilie, f. 3, oktober 1888 og døde tre dager gammel.
Marie Otilie, f. 9. februar 1890 på Nordby, døde 10. februar 1895.
Margit Sofie, f. 2. juni 1892.
Astrid Margrete, f. 13. april 1896, døde 29. mars 1897, under ett år gammel.
Anna Marie, f. 4. februar 1898, døde av tuberkulose 26. februar 1904, seks år gammel.
Magnhild, f. 5. juli 1901.

I Folketellingen 1900 er Jørgen oppført med etternavnet Marthinsen og medlem i Luthersk menighet.
Jørgen Martinsen ble enkemann i 1904, da kona Josefine Helene døde 12. april. Bare seks uker etter datteren Anna Marie døde.
Yngste datter, Magnhild, som da var tre år gammel ble satt bort til sin onkel Edvard og tante Linna på Vesten, hun vokste opp der.

Jørgen Martinsen, f. 1865.

Jørgen Martinsen, f. 1865.

15. mars 1906 giftet Jørgen seg for 2. gang med Anne Kirstine Ramberg Johansen, hun var født 3. april 1857 i Aurskog-Høland, Akershus.

Dette ekteskapet varte ikke mer enn vel to år da Jørgen Martinsen døde av tuberkulose den 20. november 1908 på Nordby, Østre Fredrikstad, og ble gravlagt på Borge kirkegård. Ved sin død var han sagmester ved sagbruket. Jørgen ble bare 43 år gammel.