Johannes Karlsen

8. januar 1843 – 9. september 1901.

Johannes Karlsen ble født 8. januar 1843 som nr. to av barna til Carl Bryngelsson, f. 1819, og hustru Kristina Pärsdotter, f. 1812, i Tingvalla, Dals-Ed i Sverige.

Mari Andersdatter og Alma

Mari Andersdatter og datteren Alma.

Johannes var nok innom Idd når han kom flyttende fra Sverige. Her traff han nok sin hustru, Mari Andersdatter, som var født 21. november 1847 på småbruket Grøvet i Enningdalen, Idd. Hun var datter av Anders Olsen, f. 1812 og hustru Anna Iversdatter, f. 1810.
Mari kom som 19-åring i 1865, til storbonden Jakob Adolf Andersen på Bøe, søndre Idd, der hun jobbet som tjenestejente.

Johannes Karlsen og Mari Andersdatter giftet seg 17. desember 1869 i Borge kirke.
De fikk etter hvert syv barn:
Karl Anton, f. 22. november 1871.
Alma Kristine, f. 26. juni 1874.
Johan Petter, f. 31. januar 1877.
Martin, f. 24. november 1879.
Jens, f. 7. mars 1883.
Ole Kristian, f. 26. mars 1889.
Anne, døde 3 år gammel.

Johannes var tomtearbeider ved Hafslunds planketomter på Sundløkka.

Året 1900 bodde familien i Sannesundbrakke gnr.41, bnr.2.
1910 levde Mari  sammen med sønnene Martin og Ole Kristian i Sannesund A/S Hafslund
Gretnes, gnr.38, bnr.4.

Johannes Karlsen døde 9 september 1901 da han hjalp sønnen Karl Anton å grave ut tomta til nytt hus på Sundløkka. Han ble bare 58 år gammel.
Hustru Mari Andersdatter døde 16. februar 1931, på Emil Mørchs Minne, 83 år gammel.

mari-karlsen-dodsannjoh-karlsen-dodsann