Jens Edvard Larsen

Jens Larsen, Sorgenfri, f. 1911.

Jens Larsen, Sorgenfri, f. 1911.

9. januar 1911 – 12. mai 1940.

Jens Larsen ble født 9. januar 1911 på Sorgenfri, Østre Fredrikstad. Han var eneste sønn av sagarbeider Einar Magnus Larsen, f. 1884 og hustru Sigrid, f. Martinsen, født 1885 på Vesten i Borge.

Jens tok Middelskolen i Fredrikstad. De bar da en lue med liten blank skjerm med en liten rød knapp foran. Det var som regel bare en eller to i klassen på folkeskolen som fortsatte med skolegang. Etter skolegangen arbeidet Jens på sagbruk.

20. juli 1935 giftet Jens Larsen seg med Anna Helene Larsen fra Nøklebystranda i Glemmen. Hun var født 14. mars 1915 og datter av Caroline og Petter Larsen.
De nygifte bosatte seg på Sorgenfri i annen etasje hos Sigrid og Einar.

Jens Larsen, Sorgenfri, 1911-1940, gifter seg med Helene Larsen, f. 1915 på Nøklebystranda, Glemmen.

Jens Larsen, Sorgenfri, 1911-1940, gifter seg med Helene Larsen, f. 1915 på Nøklebystranda, Glemmen.

Jens og Helene Larsen fikk tre sønner:
Jan, f. 30. september 1935, døde før jul 1936.
Jan Roar, f. 31. oktober 1937.
Per Erik, f. 20. mars 1939.

I 1940, før krigen startet, ble Jens og tre kamerater fra Østsiden innkalt til militæret på Mysen. Familien ante at Norge snart var i krig med Tyskland og var urolig for dette.
Kort tid etter  ble flere hundre menige soldater i Østfold tatt til fange av tyskerne. De ble internert på Højtorp fort på Mysen og ble betegnet som krigsfanger. De norske soldatene satt fanget noen uker for så å bli satt fri av tyskerne.
Dette skulle feires, og en kveld samlet en gjeng seg til fest – en sarping hadde ordnet brennevin til festen. Men dette viste seg å gå riktig galt, det var tresprit (metanol) og åtte soldater døde, deriblant Jens Larsen og hans to kamerater.
En onkel til Jens, Helge Andreassen fra Trara (g.m. Petrea Johnsen), var også på festen. Da sa Jens til onkelen: – Ikke drikk det, Helge. Det smaker grusomt.
Helge lot glasset stå og han reddet livet.

Les mer om metanol her.

Dette var en stor tragedie for familien på Sorgenfri. Helene Larsen satt igjen med to gutter på ett og tre år. Hun hadde et godt forhold til sine svigerforeldre som hun kalte far og mor.
Etter noen år giftet Helene seg med Knut Veel og de fikk sønnen Arild i 1951.

Jens Edvard Larsen døde 12. mai 1940 på Mysen, bare 29 år gammel.
Helene døde 29. desember 2009, hele 94 år gammel.

Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad.

Artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad.

Jens Larsen som liten gutt.

Jens Larsen som liten gutt.

Jens Larsen i matrosdress.

Jens Larsen i matrosdress.