Hvem er jeg

Typograf Odd Martinsen 60 år

Odd Marthinsen

Jeg heter Odd Marthinsen og er født høsten 1947, sønn av Kjell Marthinsen, f. 1918 og hustru Ruth Johansen, f. 1919.  Jeg har bodd hele mitt liv på Vesten i nordre Borge. Det er ett lite landsens sted på østsiden av Glomma like nedenfor Sarpsborg. Den mest kjente person som er født her er polarforskeren Roald Amundsen. Denne lille plassen hadde egen skole før 1956, der gikk jeg 1. og 2. klasse, begge klasser i samme klasserom. I 1957 ble ny skole på Årum ferdigbygd, så der gikk jeg resten av folkeskolen. Senere ble det framhaldsskole, to år på Glemmen interkommunale yrkesskole, først ett år med reklametegning og så ett år forskole for settere og trykkere. I 1964 begynte jeg i typograflære hos Frank Vardings Trykkeri i Sarpsborg, og tok svenneprøve i 1967.
I 1969 sto militærtjenesten for tur, det ble Luftforsvaret med rekruttskole på Gardermoen og deretter ett år ved Trøgstad NIKE-batteri.
Etter militærtjenesten jobbet jeg som typograf i Vardings Trykkeri fram til 1974, da skiftet jeg arbeidsplass til lokalavisa Demokraten i Fredrikstad. Der jobbet jeg som maskinsetter inntil hele avisproduksjonen gikk over til fotosats i 1976. Siden 1989 jobbet jeg som typograf i Sarpsborg Arbeiderblad. Ved starten av 2010 gikk jeg inn i pensjonistenes rekker.

Fra 1977 til ca. 1989 var jeg aktiv i fagforeningsarbeid, tillitsmann på jobben og leder av Fredrikstad Grafiske forening, en periode satt jeg også i landsstyret i Grafisk Forbund. Var også styremedlem i Sarpsborg Grafiske Forening.

Ble gift med Sissel i 1980 (skilt i 2000) og vi har to sønner, Thomas, født i 1981 og Stian, født i 1984. Og ikke minst barnebarnet Julian, født i 2014, sønn av Stian og Marianne.

Det var i 1984 jeg begynte å sysle med slektsgransking, det året døde min far og jeg satt igjen med mange ubesvarte spørsmål. Gjennom denne granskingen kom også interessen for lokalhistorie. Jeg kom med i Borge Historielag og var formann der fra 1988 til 1990. Deretter ble jeg valgt inn i styret i Østfold Historielag og var formann der i fire år, inntil 1999. Fra 1998 til 2000 var jeg redaktør av slekt-bladet RUNAR som utgis av Østfold Historielag. Deretter ble jeg valgt til redaktør av Åbygge, Borge og Torsnes Historielags årbok.
DIS-Norge var jeg medlem straks etter foreningen ble stiftet i 1989. Nå er jeg med i DIS-Østfolds styre og synes det er en fin måte å pleie sin hobby i selskap med andre slektsgranskere fra hele Østfold. Jeg ble valgt til leder i DIS-Østfold 2014.

Fra 2005 er jeg medlem av Borge Rotaryklubb og var president i klubben 2012/13.