Ellen Maria Gjermundsdatter

1797 – 20. april 1852.

Ellen Maria ble født 1797 på Gangestad i Skjeberg, datter av Gjermund Henriksen og hustru Kirsti Andersdatter. Gjermund var født 1758 på Hunn i Borge.

Ellen Maria giftet seg 20. juni 1817 i Holm kirke, Torsnes, med Anders Pedersen.

1834 bodde familien på plassen Melløs under Slang i Skjeberg.
Da Ellen Maria døde 20. april 1852, bodde hun på Syverstad i Skjeberg. Hun døde av lungebetennelse.