web counter

Odd Marthinsen Genealogy Site

The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 2,587  
Antall menn 1,339 (51.76%)  
Antall kvinner 1,247 (48.2%)  
Antall ukjent kjønn 1 (0.04%)  
Antall nålevende 784  
Antall familier 805  
Antall unike etternavn 721  
Antall Bilder 245  
Antall Dokumenter 38  
Antall Gravsteiner 2  
Antall Historier 10  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 1  
Antall Arbeid 0  
Antall kilder 0  
Gjennomsnittlig levetid1 63 år, 87 dager  
Tidligste fødselsdato (Even Smedsen Frøshaug omkr. 1480  

 Lengstlevende1   Alder 
Ella Rebecka Mattson 105 år  
Kåre Henry Johansen 101 år  
Edvard Andreassen 100 år 128 dager  
Thomas Brock-Smith 99 år  
Petra Karola Pauline Book 97 år 100 dager  
Nils Kai Bredesen 96 år 281 dager  
Anton Kristoffer Hansen 96 år 181 dager  
Arnulf Hansen 96 år  
Otto Nilsen 96 år  
Randi Aslaug Kristiansen 95 år 170 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.

Mere informasjon om dette slektstreet


Ta kontakt

Webmaster melding

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.