Marthinsen Genealogy Site

Our Family's Journey Through Time

Notater


Treff 101 til 150 av 266

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste»

 #   Notater   Linket til 
101 Fra 1514 til 1552 levde han på Frøshaug, Trøgstad.
Even var kanskje en eldre bror til Thorer Smedsen som det ble skiftet etter i 1572. Vi finner "Ewindh Smidsson vtj Trycstadt sogen" i et diplom datert Ås 12.11.1552. Eivind lar seg da møte ved en ikke navngitt sønn og beviser sin rett til ødegården Trygilstad i Ås. Presten, herr Morten Andersen, hadde ment at Trygilstad tilhørte prestebolet, men som "register klarlighe vtuisser" var Trygilstad for lenge siden frabyttet prestebolet (DN VIII 798):
Ifølge Trygve Vik i "Ås bygdebok - gårdshistorie I" var Trygilstad en ødegård under Bølstad i Ås. I Bølstad eide Aslach Aaser i Askim 1 skippund i 1612 og 1½ skippund fra 1615 til 1620. 
Smedsen Frøshaug, Even (I1143)
 
102 Frans overførte Sør-Skjolden gård, Askim, til sin sønn Ole Fransen for 620 rdl., Like mye som han hadde betalt.
I juli 1749 kjøpte Ole halvparten av Øvre Holter gård for 600 rdl ..
 
Fransen, Ole (I1367)
 
103 Ft 1875 er hun kalt Martinsen. Mortensdatter, Grete Sofie (I2022)
 
104 Ft 1900 bor Bertha Johanne hos slekt i Fjeldberggata 40d i Fredrikstad. Antagelig er Bolette Olava (f. 1.3.1869) søster av hennes far, født på Greåker. Bolette er gift med Kristian Andersen og de har 4 mindreårige barn. Nilsen, Bertha Johanne (I1636)
 
105 Ft 1900: Amalie var tjenestepike hos grosserer og trelasthandler Hans Hjalmar Kierulf Mørck i Fredrikstad.
1910 bodde familien i Øvrefos 1, Kristiania, 2. etasje og betalte 15 kroner pr. måned i leie.
Amalie reiste fra Kristiania til New York 30. oktober 1914 sammen med sine to barn. Skipet het "U. States", linje Kjerschow. Hun hadde med 100 kroner. Ektemannen hadde reist før. Før reisen bodde de i Kr. Augustsgt. 11 III. Det står i kilden at hun er bygningsarbeider.
(Kilde: Digitalarkivet: Emigranter over Kristiania 1871-1930¶
 
Hansdatter, Amalie Wilhelmine Eugenie (I748)
 
106 Ft 1900: Martin Andreas bodde og var pleieseønn hos Netta Kristensen, f. 1/3 1817, enke, huseier og strikkerske i Nygaard, Trara, (gnr.8, bnr.1) Glemminge. Det bodde også en ugift datter, Oliane (Janna) Kristine Johansen. f. 5/8 1859, sypige og vaskekone, i huset.¶
Ft 1910: Matros på seilskib, på vei til Australia.
Ved giftemålet i 1918 brukte han etternavnet Iversen.¶
Etter at Martin og Valborg giftet seg fikk de en dødfødt sønn.¶
1921 jobbet Martin som seilmaker og familien bor i Apotekergt. i Horten.
 
Iversen, Martin Andreas (I749)
 
107 Ft 1923: Asbjørn Vilhelm Gabrielsen, f. 31.05.1915 bodde hos familien. Gabrielsen, Georg Peder (I1804)
 
108 Gikk et år ved Haugetun Folkehøyskole som ung.
Vira var meget ivrig sportsfisker gjennom alle år. 
Lorentzen, Elvira (I280)
 
109 Gjermund kjøpte i 1784 gården Gangestad halve østre av Lars Albrektsen. Han hadde gården til 1800, da han solgte den til Jens Christensen (f. 1770) gift med Johanne Larsdtr. Gården var da på 1 skip. t. og salgssummen var 680 rd. Gjermund overtok da Talberg øvre, også i Skjeberg.
I 1805 solgte han gården og flyttet til Fredrikstad. Hans etterkommere tok navnet Gangestad. 
Henriksen, Gjermund (I1226)
 
110 Gulbrand oppdrett av Søndre Rom gård i Askim fra ca 1625 til 1644. I 1628-29 han eide han deler av Søndre Rom, Rud i Enebakk, Fladby i Gjerdrum, Massengen, Åmot i Aurskog, Koren og Aslaksrud, og Jæren i Enebakk.
 
Rom, Gulbrand (I1118)
 
111 Gårdmand fra 1848 på Årum søndre, senere inderst på Tofteberg vestre. Føderaadsmand hos svigersønnene Jens og Johan på Aarum søndre.
Sine siste 10-12 år var han sindssyk. 
Olsen, Martin (I2121)
 
112 Hadde ikke Bibel. Utfattig.
Johannes kan være sønn av Anders Göthesson Bodane og Anna Engelbräktdtr.. jfr. Fødd 1788 Håbol. Her kalles barnet JOHAN.
Ved dåpen til første datter, Anna, i 1827 sto han med navnet Johan.
Ved dåpen til andre barnet, Magnus, i 1829 sto han med navnet Jan.
I ekteskapsnotisen står det at han er 25 år gammel i 1826.
 
Andersson, Johannes (I1794)
 
113 Halvor brukte gården sammen med mora til hun døde. Halvor kjøpte etter hvert opp alle arvepartene og brukte gården alene til han døde i 1740. Christensen Rom, Halvor (I1088)
 
114 Halvor oppdrett av Søndre Rom gård i Askim fra 1644 frem til midten av 1670-tallet. Foruten hele bondegodset i Rom, eide Halvor 11 1/2 lisp. i Skukestad i Eidsberg, 5 lisp. i Jaeren i Enebakk og i skpd. i Rud i Enebakk.¶
Han var en juror [lagrettemann] en rekke ganger i løpet av 1650/73.

Halvor Gulbrandsen Rom var svoger av Tosten Massengen.

Halvor gift med Torsdatter Huer, datter av Tor Helgesen Huer og Ingeborg Mattisdatter Kvakkestad. 
Gulbrandsen Rom, Halvor (I1114)
 
115 Halvor overtok Søndre Rom gård i Askim i ca 1788 til 1050 rdl. Etter at faren døde og moren giftet seg igjen. I 1806 kjøpte Halvor korn-mølle ved Kykkelsrud for 620 rdl. Han solgte den to år senere på auksjon til Torer Olsen Sør-Skjolden for 1362 rdl.
I 1810 makeskiftet Halvor Søndre Rom gård med Ole Paulsen og Jon Olsen på Vestre Askim gården.¶
Til vestre Askim/Gurud.¶
Halvor kjøpte i 1819 bruk 2, søndre del av nedre Gurud. I 1822 solgte han gården til svigersønnen Villem Aslaksen, som brukte gården til 1824, da han flyttet til søndre Rom.¶
Etter Halvor Kristensens død på Søndre Rom sto anført i dødsfallprotokollen:" Myndige og tilstedeværende Arvinger. Ditto Børn, hvorimod Afdøde intet skal være eiende." og spørsmål om Skifte skal holdes - "Nei".¶ 
Kristensen Rom, Halvor (I979)
 
116 Han betaler skoskatt og i 1723 er det manntall, men han eier ikke gården.
 
Larsen, Jørgen (I972)
 
117 Han bruker halve gården Brødremoen i Eidsberg.
1801 hadde de tjenestegutten Lars Olsen, 21 år og tjenestejente Anna Hansdatter, 26 år.
 
Larsen, Hans (I1084)
 
118 Han bygde huset i bakken, Vestengaten 43A, der Jens Haraldsen og senere Irene bode.
Han druknet i Glomma nedenfor Sarpsfossen.
 
Bredesen, Edvard (I1631)
 
119 Han bygslet en gård under Vedal, som het Galborgen, og bodde der flere år, også etter at han var gift. Her traff han 18 år gamle Christense, Her var det trolovelse i februar, giftemål 19. mars og nedkomst 19. april 1733.
 
Olsen, Thorer (I1017)
 
120 Han gikk ut av Kilevold folkeskole i 1910 med "Meget godt" (1.83) som hovedkarakter.
Konfirmert 3/4 1910 i Borge. Flyttet fra Sundløkka til Hulberget 27/5 1919.
Flyttet videre til Kvernstad i Skjeberg 27/12 1929 og flyttet tilbake igjen til Hulberget etter ca. halvt år.
Loi kjøpte ny Chevrolet i 1927, med kjennemerke B-4525, som han brukte som privat drosjekjøring. I 1928 kjørte han inn 733.- kroner. ¶
Han gikk arbeidsledig hele 1931, -32 og -33, og begynte på Borregaard i juni 1934.
 
Martinsen, Loi Kristian (I5)
 
121 Han hadde åtte barn. Iversen, Smed (I1138)
 
122 Han jobbet på Thorsø herregård.
 
Sørensen, Anders (I1438)
 
123 Han jobbet som snekker en periode i Tyskland, Sverige og Åndalsnes. Bjørn og Eva flyttet inn i nytt hus i 1976, bygget i hagen til sitt barndomshjem på Vesten.¶ Kjellmann, Bjørn Henrik (I1547)
 
124 Han overtok Hunn mellom etter sin far. Han var også klokker i Borge kirke, en stilling har overtok etter faren, og hans sønn Peder fulgte etter ham som klokker.
1. mars 1761 kl. 9 aften ødela en ildebrand hans gård. Alle lader, laave, fjøs og stall. 4 hester, 11 creaturer, 10 sauer og 10 svin. Han ble tilstået skattefrihed i 2 år.
 
Pedersen, Henrik (I1233)
 
125 Han overtok plassen Brevik etter sin far.
Det ser ut til at de var på Brevik fra 1830, men kontrakten ble utstedt i 1838. I brev fra overligningscommmisjonen til ordføreren datert 1864 sies det at Søren Brevik har vært syk i flere år, sengeliggende og i svake kår. (GSBT)
 
Andersen, Søren (I1245)
 
126 Han utvandret til Canada med Bergensfjord 21. april 1927. Billetten kostet 496,25 kroner. Han medbrakte 100 kroner. Han var bosatt i Tune ved avreisen. Gift med Maria, en jugoslavisk dame. Aslak døde i fall-ulykke om bord i en lastebåt i Buenos Aires, Argentina..
 
Dybedahl, Aslak Sten (I756)
 
127 Han var bruker av Hunn mellom og klokker i Borge kirke fra 1721 til 1757. Johansen Hunn, Peder (I1235)
 
128 Han var fosterbarn hos sin morfar, gårdbruker Søren Jørgensen i 1801.
Faddere: Maria Ingerøen, Gjertrud Eriksdatter, Magnus, Jørgen og Syver Syverstad.
Anders Andersen Syverstad konfirmert i Skjeberg 1811 (nr.36, s.208). Bodde på Delaas i 1842. 
Andersen, Anders (I1207)
 
129 Han var gårdsgutt på Thorsø og senere husmann med jord. Sørensen Munch, Halvor (I1258)
 
130 Han var nok født utenfor Torsnes. Bygsler Vestre Humlekjær og blir boende der.
 
Sørensen Munch, Erik (I1257)
 
131 Han var som ung mann gårdsarbeider hos Thomas Skjørn på Vesten nordre. Senere var han stenhugger, teglverksarbeider og til sist mange år ved anlegget på Borregaard.
Adresse Toftebergveien 4. 
Ulriksen, Georg Helmin (I1198)
 
132 Han var til oppfostring hos mormor og morfar i 1891.
 
Hansen, Martinius (I1875)
 
133 Hans far het Søren Hansen Vinje og var ingeniør i Oslo, men hadde sine røtter i Telemark.
Hans foreldre var ikke gift.
Moren flyttet tilbake til Tune fra Oslo når Gunnar var 5 år.
Gunnar jobbet hele sitt arbeidsliv, 47 år, ved Greaker Cellulosefabrikk. 
Andersen, Gunnar (I750)
 
134 Hans Gunnarsson Vingård blev komminister i Kville församling, och dennes farfar, den svenska stamfadern Anders Nilsson Wingård († 1645), blev den fjärde kyrkoherden i Krokstads pastorat. Släkten Wingård uppges ha invandrat från Danmark när Bohuslän tillhörde det landet. Anders Nilsson Wingårds far hette Niels Hansen Wingaard och var bosatt på Falster i Danmark (gift med Margrethe Sörensdatter). (Kilde: Wikipedia) Gunnarsson Wingård, Hans (I1840)
 
135 Hans Guttorm overtok gården Molteberg nordre og søndre - gnr.47 og 48, bnr.4 og 3 - i 1951 etter faren.¶
 
Hansen, Hans Guttorm (I2033)
 
136 Hans jobbet som vaktmann i Glomma Fellesfløterforening. Han var interessert i sangkor og aktivt med i Borge Hagelag.
Familien bodde i Vestengaten 43 C.
 
Ulriksen, Hans Bolivar (I1190)
 
137 Hans Mattisen brukt halvparten av Nedre Rud gård i Askim fra tidlig 1690-tallet. I 1711 tok han over hele gården. I 1730 Hans kjøpte bruk 1 av Svinekle fra enken Gjøa Bottelsdatter og flyttet dit. Hans sønn Hans overtok leieavtalen for Nedre Rud. Et år senere Hans Mattisen solgt Svinekle til sin svigersønn, Ole Halvorsen, for 124 rdl.
Hans giftet Katrine Andersdatter Svinekle, datter av Anders og Margrete Mikkelsdatter. (Katrine Andersdatter Svinekle ble født circa 1667 og døde i 1741.)

 
Mattisen Svinekle, Hans (I1281)
 
138 Hans Peter flyttet fra Aremark til Fredrikstad før 1886. Han giftet seg 28/5 1893 med Emma Augusta Johnsdatter som var født i Sverige. De fikk fem barne før 1900. Familien bodde i Cicignongaten. Ft 1900 står Hans Petter Hansen oppført som født i Aremark. Hansen, Hans Peter (I1879)
 
139 Hans tilhørte ikke noen kirkesamfunn.
I kirkeboka ved Mathildes død står hans navn som "Hans Johan", som antagelig er feil.
 
Korneliussen, Hans Konrad (I1789)
 
140 Hans var logerende i Løkken, Byens Marker, gårdsnr. 35. Han var styrmann og hadde Skipperborgerskab. Amundsen, Hans (I2088)
 
141 Hei Nina!
I databasen over svensker som kom til Østfold finner jeg nok riktig person, han var født like over grensen, slik du sier, men ikke når vi reiser over Svinesund og til Hogdal:

Severin Gabrielsson, født 11. februar 1862, døpt i Nössemark, innflyttet fra Nössemark til Nybøle i Idd 1880. Ugift, arbeider. Flyttingen ble meldt først i 1884 (visst nr. 62 på side 431 i kirkeboken det året) med attest av 14. august 1884. Denne opplyste om at han var ledig til ekteskap, hadde adgang til Norge og var uberyktet. Vil tro det kanskje er med tanke på ekteskap han nå melder flytting offisielt?
Har sett i databsen over Sveriges befolkning 1890, men finner ingen som umiddelbart ser ut til å kunne være Severins far. Finner heller ikke Severin selv i Norge i 1900-tellingen, men jeg tok bare en overfladisk titt.
Alt godt! Marius 
Gabrielsson, Severin (I1802)
 
142 Henrik jobbet som gårdsarbeider hos Hartvig Halvorsen under krigen, senere teglverksarbeider og kaiarbeider på Hafslundkaia.
28. desember 1944 ble Henrik arrestert av tyskerne i et fluktforsøk til Sverige. Han ble sendt til Grini og var det til freden kom 8. mai 1945. Ugift. 
Thorvaldsen, Henrik (I1490)
 
143 Hjemmedøpt av Anne Olsdatter.
Anna hadde to sønner, en dro til Amerika og skal være i distriktet.
 
Bredesdatter, Anna Sophie (I1630)
 
144 Hjemmedøpt av gbr. Just Hermansen, Tofteberg. Mobråten, Håkon (I1967)
 
145 Hjemmedøpt av John Pedersen, Tofteberg.
Faddere: Elisabeth Johnsdatter, Mathea Hansdatter, Johan Carlsen, Gustav og John Pedersen. 
Hansdatter, Antonette Marie (I1659)
 
146 Hun ble enke 32 år gammel og giftet seg ikke igjen. Thorine drev gammel butikk der Kristian Kristiansen senere bygde og drev butikk. Før sin død; "Forsørgede sig af egne, opsparte Midler". Sørensdatter, Anne Thorine (I1434)
 
147 Hun bodde og jobbet hos baker Georg Vilhelm Romie. 1910 levde hun som butikkdame på Solhøi, Eidsberg.
 
Olsen, Oline Elise (I857)
 
148 Hun døde i skipsforlis utenfor Sør-Afrika sammen med faren. Jakobsen, Ruth (I833)
 
149 Hun er født i Frederikstad ? står det i ekteskapslista i Kirkeboka.
1865: 11 år gammel er hun tjenestepike hos sin onkel Petter Rasmussen på Mellebybråten i Tune.
Flyttet fra Tune til tjeneste på Kjølberg, Borge i 1872. 
Andreasdatter, Anne Marie (I2123)
 
150 Hun er i senere kilder navngitt som Marie - Anne er ikke brukt. Andreasdatter, Anne Marie (I1671)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 Neste»


Ta kontakt

Webmaster melding

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.