web counter

Odd Marthinsen Genealogy Site

The history of our family in Norway, USA, Canada and Sweden. - This site is constantly under construction . . .

Datoer og jubileer


Skriv del av dato for å finne sammenfallende hendelser. La feltet være tomt for å se treff på alle.|


Ingen funnet.


Ta kontakt

Webmaster melding

We strive to document all of our sources in this family tree. If you have something to add, please let us know.