Thrond Karlsen

21. oktober 1914 – 30. juni 1942.

Thrond Karlsen ble født på Sundløkka i Borge, nær Sarpsborg 21. oktober 1914. Han var nummer 10 i barneflokken på 11. Foreldre var stuerarbeider Karl Anton Johannessen og hustru Fredrikke Marie Andrea f. Hansdatter.

Thrond Karlsen.

Thrond Karlsen.

Thrond var sjømann og seilte i alliert fart under krigen. Han ble stukket ihjel med kniv under landligge i Glasgow i Skottland. I boka «Våre Falne», del 2, står anført at han under et opphold i Glasgow døde i en drukningsulykke. Det er også sagt at han falt ned i en dokk fra båten og døde.
Han var ugift og hadde ingen barn.

Uansett hva dødsårsaken var, Thrond Karlsen døde 30. juni 1942 i Glasgow, Skottland, 27 år gammel, og han fikk sin grav i Skottland.