Sverre Carlsen

Sverre Carlsen, Canada.

Sverre Carlsen, Canada.

26. mars 1912 – 24. april 1987.

Sverre Karlsen ble født 26. mars 1912 på Sundløkka i Borge, like ved Sarpsborg. Han var det åttende barnet til Karl Anton Johannessen og hustru Fredrikke Marie Andrea, f. Hansdatter.  Familien hadde bygd eget hus på Sundløkka.

Sverre hadde sin skolegang på Kilevold skole fram til 1926. Deretter kom han seg ut i arbeidslivet.

Sverre emigrerte til Canada i 1928, 16 år gammel. Han reiste fra Oslo 4. september 1928 med skipet «Calypso», Raffel-linje. Han medbrakte 100 kroner.
Han kom først til Alberta der han jobbet på en farm.

Sverre Carlsen giftet seg 30. april 1935, 23 år gammel, i Edmonton, AB, Canada, med Annie Shevetz, f. 3. april 1909.
I 1936 kjøpte de en farm i Rochester, AB, på 17 acres. Den første jobben besto i å bygge hus.

Sverre Carlsen.

Sverre Carlsen.

I 1941 kom han med i Den Canadiske Arme, og deltok i de allierte styrker i Europa. Han var med på den berømte D-dagen, invasjonen i Normandie i Frankrike 1944. Her ble han skadet og lå to måneder på Røde Kors-klinikk i England. Da Sverre kom hjem fra Europa i 1945 var det hans første møte med sin sønn Martin. Sverre ble høyt dekorert soldat for sin innsats i den 2. verdenskrig.

Familien Sverre Carlsen, Canada.

Familien Sverre Carlsen, Canada.

Sverre og Annie fikk fire barn:
Verna Marie, f. 12. juni 1936.
Margaret Viola, f. 19, april 1941.
Martin Carl, f. 29. mai 1942.
Olaf John, f. 29. november 1947.

I 1947 bygde Sverre en smie i sentrum av Rochester. I 1951 ble smia ødelagt av brann etter lynnedslag. I 1959 bygde Sverre en stor bensinstasjon og verksted hvor han  installerte to B.A. gasoline pumper. Sverre jobbet mye i oljebransjen, som ekspanderte veldig i Nord-Canada. Han var også meget interessert i jakt og fiske.

Sverre Carlsen

Sverre Carlsen

Sverre besøkte familien i Norge flere ganger, og han glemte  aldri å snakke norsk.

Sverre Carlsen døde 24. april 1987 i Rochester, AB. Han ble 75 år gammel.
Hans hustru Annie døde 11. juni 1987 i Rochester, AB, 78 år gammel.