Sigrid Larsen

17. november 1885 – 2. juni 1974.

Sigrid Larsen, f. Martinsen, 1885-1974, Vesten, Sorgenfri

Sigrid Larsen, f. Martinsen, 1885-1974, Vesten, Sorgenfri

Sigrid Martinsen ble født 17. november 1885 på Vesten i Borge, hun var tredje barnet til Nicoline og Edvard Martinsen som bodde ved elvekanten like ved den store tømmerlensa i Glomma. Sigrid hadde en to år eldre søster som het Marie, som døde i 1890. Første barnet til Edvard og Linna, som hunn kaltes, var Lorents som ble født i 1880, men som dessverre døde bare halvt år gammel.

Sigrid ble båret til dåpen den 24. januar 1886 i Borge. Faddere var tømmerarbeider Kristian Olsen, Hølberget, tjenestegutt Jørgen Martinsen, sjømann Peter Martinsen, tjenestepike Bolette Martinsen, Sannesund og Moderen.

Sigrid Martinsen (1885-1974), sittende, her som tjenestepike i Kristiania som ung jente. Hennes venninne kjenner vi ikke.

Sigrid Martinsen (1885-1974), sittende, her som tjenestepike i Kristiania som ung jente. Hennes venninne kjenner vi ikke.

En periode rundt 1905 jobbet hun i Oslo som tjenestejente.

einar-magnus-larsen

Einar Larsen, Sorgenfri.

Sigrid fant ikke sin ektemann i Oslo, men i østre Fredrikstad. 8. oktober 1910 giftet hun seg med Einar Magnus Larsen, født 15. januar 1884 på Sorgenfri.
Einar var sagarbeider ved Glommabruket og senere ved Selbakbruket, der han jobbet til lenge etter pensjonsalderen, da med opplæring av yngre sagarbeidere.
Einar var sønn av sagmester Johan Edvard Larsen, f. 1855 i Fredrikstad og hustru Emma, f. 1863 i Sarpsborg.

Sigrid og Einar Larsen fikk en sønn:
Jens Edvard Larsen, f. 9. januar 1911.

De levde hele livet på Sorgenfri i østre Fredrikstad. Bortsett fra dette var Einar Larsen pleiepasient de siste 5 1/2 år på Fjeldberg Aldershjem.

Einar Magnus Larsen døde der i 1966, 82 år gammel.
Sigrid Larsen døde 2. juni 1974, 88 år gammel.

sigrid-larsen

Sigrid Martinsen, Vesten, som konfirmant.

sigrid-larsen-2

Sigrid Larsen, f. Martinsen.