Magnhild Amundsen

5. juli 1901 – 27. januar 1987.

Magnhild Martinsen ble født på Nordby, østre Fredrikstad den 5. juli 1901, datter av sagbruksarbeider Jørgen Martinsen og hustru Josefine Helene Mathisdatter. Magnhild ble døpt 1. september 1901.

Magnhild Martinsen 1901-1987 og Torstein Amundsen 1901-1980. (Utlånt av Arne Amundsen)

Magnhild Martinsen og Torstein Amundsen. (Utlånt av Arne Amundsen)

Magnhild var bare tre år gammel da moren døde og syv år da faren døde. Magnhild bodde hos onkel Edvard og tante Nicoline på Vesten etter at moren døde i 1904. 19  år gammel gikk hun på Kvinnesaksforeningens fagskole for husstell på Nordstrand i Oslo. Det hun lærte der fikk familien glede av i alle år.

31. desember 1926, 25 år gammel, giftet Magnhild seg med Thorstein Amundsen, født 11. september 1901 på Kviberg i Borge, sønn av styrmann og gårdbruker Olaf Jørgen Amundsen og hustru Karen Thorstensen. Olaf Jørgen var fetter til polfarer Roald Amundsen.
Magnhild tok navnet Amundsen som gift.

Familien Torstein Amundsen 1901-1990, Magnhild Amundsen 1901-1987. Bak sønnene f.v. Arne Amundsen 1931- og Thorolf Amundsen 1928-. Bilde fra 1960. (Utlånt av Arne Amundsen)

Familien Torstein og Magnhild Amundsen. Bak sønnene Arne t.v. og Thorolf. Bilde fra 1960. (Utlånt av Arne Amundsen)

Magnhild og Thorstein fikk to sønner:
Thorolf Jørgen, f. 11. mars 1928.
Arne Gulbrand, f. 28. august 1931.

Thorstein var utdannet elektroingeniør og  begynte sin yrkeskarriere ved Ljan på Øra, da bodde familien på Byens Marker. Fra 1932 til 1934 jobbet han med utbyggingen av Notodden kraftverk. Deretter var han innom AS Hafslund før han begynte ved Borregaard Fabrikker som elektroingeniør og verksmester. Der arbeidet han til han ble pensjonist.

I 1935 flyttet de fra Byens Marker til Sannesundsveien i Sarpsborg. Julen 1936 flyttet de til Bispegata i Sarpsborg og i 1955 bygde familien hus på Lande i Sarpsborg hvor de bodde resten av livet.

Thorstein og Magnhild Amundsen var aktive medlemmer av Indremisjonen Betania i Sarpsborg. Thorstein var medlem av Odd Fellow.
Thorstein ble under krigen arrestert av tyskerne og sendt til Grini. Under tiden reiste Magnhild til Oslo for å tale hans sak. Hun prøvde å treffe Quisling på Slottet, men fikk bare treffe hans adjutant. Hun fikk framført sine meninger om arrestasjonen av Thorstein. Etter ett år på Grini kom han hjem.

Magnhild Martinsen med Glomma og Sundløkka i bakgrunn. (Utlånt av Arne Amundsen)

Magnhild Martinsen med Glomma og Sundløkka i bakgrunn. (Utlånt av Arne Amundsen)

Familien bygde hytte ved Horneskilen i Skjeberg i 1951, der tilbrakte de mye av ferie og  fritid.
Magnhild var husmor og hadde godt humør. Hun var glad i håndarbeid og i senere år drev hun også med maling av flotte bilder.

Magnhild ble gammel og syk og levde sin siste tid på Tingvollheimen hvor hun døde 27. januar 1987, 85 år gammel. Thorstein ble rammet av hjerteinfarkt og kom senere til sykehjemmet på Kurland i Sarpsborg hvor han døde 16. oktober 1990, nær 89 år gammel.¶

Margit Martinsen, f. 1892 og søsteren Magnhild Martinsen, f. 1901 på Nordby, Fredrikstad Ø. (Utlånt av Thorolf Amundsen).

Margit Martinsen, f. 1892 og søsteren Magnhild Martinsen, f. 1901 på Nordby, Fredrikstad Ø. (Utlånt av Thorolf Amundsen).