Karl Anton Johannessen

22. november 1871 – 31. mars 1951.

Karl Anton Johannessen ble født på Bilethaugen, Borge i Østfold den 22. november 1871. Karl Anton var eldst av syv barn etter foreldrene tomtearbeider Johannes Karlsen, født 1843 i Tingvalla, Dals-Ed i Sverige og hustru Mari Andersdatter, født 1847.

karl og fredrikke

Karl Anton Johannessen og hustru Fredrikke.

Dåpen var i Borge kirke 1. juledag 1871 med følgende faddere: Sophie Halvorsdatter, Christine Carlsen, Johannes Svendsen Lund, Anders Pettersen og Johannes B?? Aarum.

23. februar 1892 ble et uægte guttebarn dødfødt. Karl Anton Johannessen var faren og moren var pige Anna Amalie Hermansdatter, f. 1862, innflyttet til Årum 1890. Hun hadde fra før  ett barn på 9 år. Fødselshjelpersker var Marthe Marie Svendsen Molteberg og enke Gunhild Marie Johannesdatter Aarum.

fredrikke

Fredrikke Marie Andrea Hansdatter

26. oktober 1894, gifter Karl Anton seg i Borge kirke med 18 år gamle Fredrikke Marie Andrea Hansdatter, hun er født 2. januar 1876 i Christiania av foreldrene Hans Iversen, født 1850 og Emma Mathilde Eugenie Ruud, født 1855.
Fredrikke ble døpt 28 mai 1876 i Grønland menighet i Christiania. Faddere var  Fredr. Kruse, Mari Ruud, Edvard Ruud og Ludvig Johannessen Rustad.

Da Fredrikkes far dro til Amerika og hennes mor var syk, ble Fredrikke satt bort hos en familie på Hvaler. I folketelling 1885 for Fredrikstad by er hun ikke oppført sammen med sine  foreldre og søsken.  I oktober 1890 ble hun konfirmert i Hvaler kirke, hun bodde da i Ørekroken på Kirkeøy. Hun flyttet fra Hvaler til Skjeberg på slutten av 1890, etter konfirmasjonen. Hun jobbet nok som tjenestejente inntil hun traff Karl Anton og giftet seg.

Bak f.v. Johannes og Arne. Sittende: Thrond og Sverre Karlsen.

 

 

karlsen jenter

Bak: Klara og Anna. Foran: Signe, Ragnhild, Ingrid og Marie (Maja) Karlsen.

 

Karl og Fredrikke fikk en stor barneflokk, i alt 11 – syv jenter og fire gutter:
Marie Elise (Maja), f. 16. februar 1896.
Anna Kristine, f. 26. juni 1898.
Klara Fredrikke, f. 21. august 1899.
Signe Amalie, f. 28. juni 1901.
Johannes (John) Rud, f. 26. november 1904.
Ragnhild Ovidia, f. 3. juli 1906.
Arne Martin, f. 11. desember 1908.
Sverre, f. 26. mars 1912.
Ingrid, f. 21. mai 1913.
Thrond, f. 21. oktober 1914.
Elvira, f. 8. juni 1916, d. 10. juli 1917.

Familien Karl Anton Johannessen. Bak: Signe, Arne Martin, Klara Johannes, Ragnhild. Sittende: Anna, Karl Anton, Fredrikke, Marie (Maja). Foran: Thrond, Sverre og Ingrid.

Familien Karl Anton Johannessen. Bak: Signe, Arne Martin, Klara, Johannes, Ragnhild. Sittende: Anna, Karl Anton, Fredrikke, Marie (Maja). Foran: Thrond, Sverre og Ingrid.

Året 1900 bodde familien i Rosmannsbrakka (også kalt Rosenbergbrakka) på Sundløkka, gnr.41, bnr.2. Her er også en omtale av Rosmannsbrakka.
Fredrikke og broren Aksel bygde i 1905 hvert sitt hus på Sundløkka. Fredrikke og Karl Anton solgte huset til Zinken i 1918 for 12.500 kroner, og flyttet med hele familien til Grøvet, Enningdalen i Idd. I 1921 flyttet de tilbake til Årum, hvor de kjøpte hus, og senere (1925?) kjøpte de småbruket Tranemyr på Tveter i Skjeberg og flyttet dit. Johannes dro til sjøs 1923, mens de bodde på Årum, og han gikk i land i USA og ble boende der. Når Karl ble enkemann solgte han Tranemyr og flyttet til Borge. Han kjøpte huset til Delås ved Sundløkkasvingen, og der ble de boende.
Karl Anton hadde i tillegg til jobben som bas på Hafslunds tomter var han politimann på Sundløkka. Jeg har hans politiskilt i messing som har gått i arv.

Fredrikke Johannessen

Fredrikke Johannessen

Det er sagt at han Karl var veldig streng og sinna på barn, mange ganger ville han ikke ha barna ved bordet når han spiste middag, de måtte spise etterpå. Anna var gullungen, og de andre søsknene fikk skylda også for det Anna hadde gjort galt. Det synes også ved at Anna var eneste av barna som fikk gull armbåndsur til konfirmasjon, de andre fikk stålur.

Berthe Brevig var husholderske hos Karl Anton de siste årene. Hun står nevnt i dødsannonsen hans.

Karl Anton døde 31. mars 1951, 80 år gammel, på Sundløkka i Borge, begravelsen fant sted 7, april ved Hafslund kapell i Skjeberg.
Hans kone Fredrikke døde 13. mars 1934 på Tranemyr, Skjeberg, 58 år gammel.

Se også denne familien i slektsoversikten TNG (the Next Generation) her.

 karl anton dodsann

karl-johannessen-polititegn

Politiskiltet som Karl Anton bruke i tjenesten som politimann.

 

 

Anita Martinsen og Karl Anton Johannessen

Anita Martinsen og Karl Anton Johannessen

Karl Anton Johannessen

Karl Anton Johannessen