Arne Martin Carlsen

11. desember 1908 – 19. november 1988.

Arne Martin Carlsen-5

Arne Martin Carlsen.

Arne Martin Karlsen ble født 11. desember 1908 på Sundløkka i Borge, like ved Sarpsborg. Han var det sjuende barnet til Karl Anton Johannessen og hustru Fredrikke Marie Andrea, f. Hansdatter. Familien bodde i tre år gammelt hus de hadde bygd på Sundløkka, litt nærmere elva enn arbeiderbrakka hvor de bodde før.

Arne Martin hadde sin skolegang på Kilevold skole fram til 1922. Deretter kom han seg ut i arbeidslivet. Han jobbet på Årum teglverk.
17 år gammel emigrerte Arne til Amerika. Han reiste til New York med «Bergensfjord» fra Oslo den 8. februar 1926. Turen kostet 665 kroner. Broren John hadde allerede vært i USA 2-3 år og han hadde også sin tante Amalie boende i New York.

Arne Martin var hjemme i Norge en tur i 1930 og reiste tilbake til New York 19. september 1930 med «Stavangerfjord». I reisepapirene står at han er ugift murerarbeider.

Arne Martin Carlsen-6

Arne Martin og Ruth Carlsen.

I 1934 giftet Arne Martin seg med Ruth Arnhild Fjeldskaar, født 8. juli 1907 i Staten Island, NY, av norske foreldre. Hun bodde i Mandal, Norge, som barn. Hennes far var Johan Kornelius Enoksen Fjeldskaar, f. 1884 og hustru Amalie Aanensen Eidet, f. 1884.
Arne Martin og Ruth bosatte seg i Brooklyn, NY.

Arne Martin Carlsen og hustru Ruth Arnhild fikk to barn:
Clarence Allen, f. 3. september 1934.
Gladys Ann, f. 5. mars 1939.

Ruth og Clarence besøkte familien i Norge i 1937, de reiste tilbake til New York med «Stavangerfjord» fra Oslo  11. september 1937.
1940 bodde familien i Sampson Avenue, A D 2, Richmond, New York.

Arne Martin-2

Gladys, pappa Arne og Clarence Carlsen.

Arne Martin Carlsen døde 8. november 1988 i Lincroft, New Jersey, USA, nær 80 år gammel.
Ruth Arnhild døde 1. november 1976 i Staten Island, NY. Hun ble 69 år gammel.

Clarence og Gladys Carlsen venter på julegavene.

Clarence og Gladys Carlsen venter på julegavene.

Ruth Carlsen med lille Gladys.

Ruth Carlsen med lille Gladys.

Huset til Arne Carlsen, NJ

Huset til Arne Carlsen, NJ

Arne Martin Carlsen-7

Arne Karlsen foran t.v.

Arne Karlsen foran t.v. i arbeid på Årum teglverk, før han reiste til Amerika.

Arne Carlsen på tur til Norge.

Arne Carlsen på tur til Norge.

Arne og Johannes Carlsen, NY. "Dette er første billede av mig i U.S.A."

Arne og Johannes Carlsen, NY. «Dette er første billede av mig i U.S.A.»