Anker Delås Martinsen

20. mars 1903 – 8. juni 1988.

Anker Delås Martinsen ble født 20. mars 1903 i Horten. Foreldre var Petter Anton Martinsen som var kanonér i Marinen og hustru Oline Marie, f. Christensen. Petter var født i Borge, Østfold og Oline var født i Fredrikstad.

Anker Martinsen, Horten

Anker Martinsen. (Utlånt av Inger Marie Ommundsen)

Anker giftet seg med Petra Carola Pauline Book fra Aasgaarden, Borre, Horten. Petra var født 6. juni 1907, datter av arbeider Otto Brothin Book, født 1884 i Mosjøen, Nordland og hustru Anna, født 1877 i Tvedestrand.

Anker og Petra hadde adoptivdatteren Oddveig, født 1944.

Anker Martinsen var politisk aktiv i partiet Venstre og satt 1950 i bystyret i Horten, hvor han også i mange år var ansatt som ligningssjef.

Anker døde 8. juni 1988 i Horten, han ble 85 år gammel.
Hans hustru Petra døde 13. september 2004, hele 97 år gammel.

Anker Martinsen (Delås), 1903-1988, ligningssjef i Horten.

Anker Delås Martinsen, ligningssjef i Horten.