Anders Pedersen

Døpt 14. februar 1796 – 3. januar 1867.

Anders Pedersen ble født på plassen Holmen under Nes herregård i Torsnes, Østfold. Fødselsdato er ikke oppgitt i kildene, men dåpen var 14. februar 1796. Han var sønn av husmann Peder Paulsen og hans første hustru, Lisbeth Torbjørnsdatter, på plassen Ingerholmen under Nes herregård. Peder Paulsens andre hustru var Debora Helene Jensdatter.

anders pedersen

Borge kirkebok, Mini I 2, 1791-1817, s.14

20. juni 1817, 21 år gammel,  ble Anders Pedersen gift i Holm kirke med Ellen Maria Gjermundsdatter, f. 1797 på Gangestad i Skjeberg. Datter av Gjermund Henriksen og hustru Kirsti Andersdatter.

Anders og Ellen fikk åtte barn:
Anne Sophie, f. 24. april 1817.
Leene (Lena), f. 13. juli 1818.
Carl Herman, f. 25. oktober 1823.
Caroline, f. 6. desember 1826.
Johanne, f. 6. desember 1830.
Martin, f. 8. juli 1833.
Jens, f. 20. februar 1836.
Inger Marie, f. 27. februar 1838.

Anders Pedersen står i kildene oppført som fisker.

Anders Pedersen døde 3. januar 1867, 70 år gammel, på Lia, Syverstad i Skjeberg.
Hustru Ellen Maria døde 20. april 1852, 55 år gammel.